Thơ hay của Đoàn viên công đoàn công ty

07/04/2017 02:24 PM  -   174
Mưa

Mưa
Nghe danh Sơn Thủy đã lâu
Áo mưa bền đẹp hàng đầu Việt Nam
Sản phẩm do chúng tôi làm
Khách hàng xem thử khỏi bàn miễn chê
Sờ vào cảm thấy đê mê
Mua luôn mười chiếc để về biếu ngay
Hàng hóa cho đến kỳ này
Mưa có một chút hết ngay tức thì
Phương châm hành động là gì?
Chất lượng - "Sơn Thủy” vẫn ghi muôn đời
Hải Phòng, Tháng 9/2015
__Thanh Ngân__

X
Hỗ trợ trực tuyến